Welkom.


Helpen kan op heel veel manieren. Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn drie van die mogelijkheden. Bewindvoering gaat over geld, mentorschap gaat over begeleiding en zorgen dat u de juiste verzorging en begeleiding krijgt. Bij curatele wordt de persoon in kwestie “handelingsonbekwaam” geacht door de rechter. De curator wordt verantwoordelijk voor het doen en laten van betrokkene en kan namens die persoon handelen.

BOD Bewindvoering VOF, historie


Het bedrijf is opgericht op 1 september 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg op 1 januari 2013. Vennoten de heren van Ad van Oirschot en Pum Donders. Vennoot Donders is op 7 mei 2013 door kantongerecht Tilburg opgenomen in de lijst van erkende bewindvoerders, mentoren en curatoren.

Op 1 september 2014 is mevrouw Beppie Adriaens te Tilburg bijgeschreven als vennoot en op 1 januari 2015 is de heer Ad van Oirschot uitgeschreven als vennoot. Beppie heeft de opleiding tot erkend bewindvoerder, mentor en curator succesvol afgerond en is ook als zodanig door kantongerecht Tilburg en het CBB van rechtbank ’s Hertogenbosch ingeschreven.

Wij voldoen aan de opleidingseisen van jaarlijkse bijscholingen en volgen de publicaties op ons vakgebied om bij te blijven in taakuitvoering en het nakomen van verplichtingen.

Ons werkgebied is Midden Brabant met als centrale plaats Tilburg. Naast het kantongerecht in Tilburg hebben wij ook cliënten bij de rechtbanken Breda, Eindhoven, ’s Hertogenbosch , Rotterdam en Dordrecht.

We volgen alle publicaties op het gebied van nieuwe wetgeving en nemen deel aan relevante opleidingen waar we die nodig achten en daarnaast opleidingen die de nieuwe criteria van de overheid voorschrijven. Op die manier hebben we alle kennis en kunde in huis die onze klanten en de overheid van ons mogen verwachten.