Bewindvoering, mentorschap, curatele; wat is dat?


U kunt daar alles over vinden bij:
https://www.rechtspraak.nl

In het kort:
Bewindvoering gaat over alles wat met geld en goederen te maken heeft.
Mentorschap gaat over uw welzijn in het algemeen. Krijgt u de verzorging en begeleiding die u nodig heeft. Zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid krijgen de juiste aandacht.
Curatele wordt door de rechtbank uitgesproken als een persoon niet meer in staat wordt geacht zijn eigen belangen te behartigen. Dat wordt “handelingsonbekwaam “genoemd. De curator wordt dan verantwoordelijk voor het doen en laten van de persoon in kwestie. De curator “handelt” dan namens die persoon.