Het traject


De eerste kennismaking doen Beppie en Pum altijd samen. Dat gesprek is nodig om te achterhalen wat de problemen zijn en hoe ze zijn ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of er een “klik “is tussen de mogelijke  cliënt en ons beiden. We stappen meteen in een gevoelig deel van uw leven en dan moeten we wel met elkaar overweg kunnen. Bij die kennismaking krijgt u een exemplaar van het klachtenformulier van onze beroepsvereniging NBPB en een exemplaar in tweevoud van onze werkafspraken overhandigd. 

Als die “klik” er is, volgt er een intakegesprek waarin u vragen kunt stellen die er nog zijn. We proberen ook duidelijk te krijgen door wie de kosten betaald moeten worden. Als we besluiten samen aan de slag te gaan worden de werkafspraken door beide partijen ondertekend. Daarna maken wel alle benodigde documenten op. Nadat die allemaal compleet zijn en ondertekend, gaat het pakket naar de rechtbank.

Soms worden we uitgenodigd voor een zitting bij kantongerecht Tilburg of een andere rechtbank, afhankelijk van uw woonplaats. Het komt ook regelmatig voor dat de aanvraag administratief wordt afgehandeld.
Na ontvangst van de beslissing van de rechtbank, “de beschikking” , kunnen we echt aan de slag. Afhankelijk van die beschikking bespreken we met u wat er allemaal gedaan moet worden.
U krijgt een code van het computerprogramma On View. Daarmee kunt u precies volgen wat we allemaal met uw geld en goederen doen.

Het is ons streven om alles voor u zo duidelijk  en inzichtelijk mogelijk te maken.