Het doel


Wij formuleren bij het aangaan van de samenwerking altijd een doelstelling. U heeft vooraf de plannen van aanpak voor de rechtbank met ons doorgenomen en die zijn de basis voor die doelstelling. We bespreken met u hoe en wanneer we de plannen denken te realiseren.

Als de rechtbank een uitspraak doet voor onbepaalde tijd, dan spreekt dat voor zichzelf. Termijnen stellen is dan in het begin nog niet mogelijk en soms nooit.

Ons einddoel is altijd dat u zoveel mogelijk zelf gaat doen na verloop van tijd. Het zou helemaal mooi zijn als u het allemaal in eigen regie kunt overnemen. Dat noemt de rechtbank “zelfredzaamheid” en daar wordt veel nadruk op gelegd.

Als we dat laatste doel bereikt hebben, vragen we samen aan de rechtbank om ontslag van ons als bewindvoerder, mentor of curator.