De kosten


De tarieven worden door de overheid vastgesteld en gepubliceerd via het LOVCK.

Het hangt van de hoogte van uw inkomen af of de kosten door de gemeente of gedeeltelijk of helemaal door uzelf betaald moeten worden. Dat wordt in het intakegesprek met u doorgenomen. Indien nodig maken wij een proefberekening en stellen u daarna op de hoogte van de resultaten. Meestal kunnen we dat al vooraf uitrekenen aan de hand van uw inkomensgegevens.

U kunt de tarieven ook vinden op www.rechtspraak.nl of op de site van branchevereniging NBPB en beroepsvereniging BPBI.

We kunnen u de tarieven op verzoek overhandigen.